Institucije vezane uz tretman osoba s dijabetesom Tip 2

Vaš doktor opće obiteljske medicine;

Referentni centar za šećernu bolest Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac: http://www.idb.hr;

Dnevna bolnica na Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac: http://www.idb.hr/dnevna_bolnica.htm;

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje: http://www.hzzo.hr/;

Međunarodna dijabetička federacija (International Diabetes Federation): http://www.idf.org;

Hrvatski savez dijabetičkih udruga: http://www.dijabetes.hr/;

48 dijabetičkih udruga u Hrvatskoj: https://www.dijabetes.hr/udruge-hsdu-a/

Zagrebačko dijabetičko društvo: zadi.hr www.facebook.com/ZagrebackoDijabetickoDrustvo

Sveobuhvatni aktivistički i news portal o dijabetesu: www.nainzulinu.com